Mærkningskrav til elektroniske cigaretter

Mærkningskrav til elektroniske cigaretter

Krav til mærkning af elektroniske cigaretter fremgår af bekendtgørelse 499 af 30.05.2016.
Sikkerhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har dog besluttet, at der ikke er krav om følgende mærkning på elektroniske cigaretter, idet punkterne afspejler de sundhedsmæssige aspekter, der er for nikotin:

 • Oplysninger om lagring af produktet
 • Angivelse af type af docking-systemer, der passer sammen, hvis der er tale om e-væske, der gør brug af dockingsystem
 • Oplysninger om kontraindikationer
 • Oplysninger om advarsler til specifikke risikogrupper
 • Oplysninger om mulige skadevirkninger
 • Oplysninger om afhængighedsskabende egenskaber og toksicitet
 • Angivelse af produktets nikotinindhold
 • Angivelse af nikotinlevering pr. dosis
 • Angivelse af batchnummer
 • Liste over ingredienser i produktet
 • Ingredienser er angivet efter aftagende orden og vægt (ift. de anmeldte ingredienser)