Få overblikket: Gebyr, anmeldelse og mærkning af e-cigaretter

Her kan du se en oversigt over krav til, hvordan e-cigaretter skal anmeldes og mærkes, og hvilke dele du skal betale gebyr for.
Af oversigten fremgår også, hvilke produktdele der er ’anordninger’. Begrebet ’anordning’ indgår i definitionen af en elektronisk cigaret med nikotin i § 2 i Lov nr. 426 om elektroniske cigaretter m.v.
Ændring i praksis 

Ændring i praksis 
Oversigten viser blandt andet kravene for rebuildable enheder. Hidtil har alle rebuildable enheder været anmeldepligtige. Fremover er der anmeldepligt for rebuildable enheder, som har en anmeldepligtig del indbygget. 

Øvrige krav til gebyr og mærkning fremgår af skemaet nedenfor

Anmeldelse, gebyr og mærkning af e-cigaretter.pdf