Sikkerhedsstyrelsen tager e-cigaretdom til efterretning

Sikkerhedsstyrelsen tager e-cigaretdom til efterretning

Den 26. januar faldt der dom i en sag om e-cigaretter ved Retten i Horsens. Sagen drejede sig om en importør af e-cigaretter, som ikke havde anmeldt seks produkter til Sikkerhedsstyrelsen, hvilket er lovpligtigt.

Importøren erkendte den manglende anmeldelse, men mente, at produkterne svarede til seks produkter, som allerede var anmeldt på det danske marked. Derfor mente importøren ikke, at der skulle betales gebyr for produkterne.

Sikkerhedsstyrelsen mente ikke, at det var sandsynligt, at produkterne var identiske. Retten i Horsens valgte at acceptere importørens forklaring om, at produkterne var ens, men gav en bøde på 25.000 kroner for manglende anmeldelse af produkterne.

Efterfølgende har Sikkerhedsstyrelsen anmodet Statsadvokaten om at anke sagen til Landsretten. Anmodningen er ikke blevet efterkommet.

Sikkerhedsstyrelsen vil nu granske dommen fra Retten i Horsens.

- Vi respekter domstolens afgørelse og Statsadvokatens valg om ikke at anke, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke er lykkedes at overbevise retten i denne sag. Derfor vil vi nu kigge grundigt på dommens præmisser og se, hvordan vi kan hjælpe med at løfte bevisbyrden, hvis der skulle komme lignende sager i fremtiden, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Jan Møller Mikkelsen.

Han lægger vægt på, at Sikkerhedsstyrelsen fortsætter arbejdet og kontrollen med e-cigaretområdet. Produkterne skal fortsat anmeldes til styrelsen, før de må blive markedsført i Danmark.

- Vi bliver selvfølgelig ved med at føre vores uanmeldte kontrolbesøg. Finder vi ulovligheder ved tilsynene, så går vi også videre med disse sager. Vi lægger nu en plan for, hvordan vi kan være helt sikre på, at bevisbyrden kan løftes, hvis vi kommer til at stå med en lignende sag, uddyber kontorchefen.