Udfyld anmeldelse korrekt og få produkter hurtigere på markedet

I øjeblikket oplever Sikkerhedsstyrelsen, at mange anmeldelser af e-cigaretprodukter er mangelfulde. Det fører til, at sagsbehandlingen af anmeldelserne trækker ud. I sidste ende går det ud over fabrikanter og importører, som ikke må sælge produkterne, før de er korrekt anmeldt.

Det drejer sig især om anmeldelser af gebyrpligtige produkter, hvor fabrikant/importør peger på andre produkter – som er magen til – og ikke behøver betale gebyr.

Hvis anmeldelsen ikke er korrekt udfyldt eller indeholder beskrivelser, som ikke stemmer overens med det produkt, som anmeldelsen peger på, kan Sikkerhedsstyrelsen ikke godkende anmeldelsen. Der skal hentes flere informationer hos anmelderen. Det betyder, at sagsbehandlingen trækker ud.

Dermed går der længere tid, før fabrikanten/importøren kan få produktet ud på det danske marked. Forhandlere af ikke-anmeldte produkter vil modtage et straksforbud mod salg, hvis produktet ikke er opført på listen.

For at hjælpe anmelderne har styrelsen valgt at lave et overblik, som peger på de områder, hvor der især har været problemer med mangelfulde anmeldelser.

Det drejer sig om:

 • Feltet ”Brand name”: Produkterne skal identificeres med helt præcise navne. Det er altafgørende, at felterne ”Brand name” og ”Sub brand name” bliver omhyggeligt og korrekt udfyldt, fordi der ikke er krav om, at produkterne bliver mærket med et EC ID. Navnene er altså den eneste identifikation af produktet.

I forhold til general comment og description med hensyn til produkternes design er der især problemer med disse områder:

 • Liquid volume capacity: Dette felt skal oplyses ved tanke og andre dele, der kan være væsker i. Beholdere over to milliliter er ulovlige i Danmark og vil blive afvist. Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette felt skal stemme overens med de øvrige informationer i anmeldelsen.
 • Consistens dosing: Elektroniske cigaretter med nikotin skal levere doser af nikotin i konstante mængder, når de bliver brugt. Det skal anmelderen erklære, at produktet gør, i ”Consistent dosing”-feltet. Det skal markeres.
 • Child tamper proof: Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal være børne- og manipulationssikre. De skal også være sikret mod beskadigelse og udsivning af væske. I feltet skal anmelderen erklære, hvorvidt produktet er sikret i henhold til loven. Det sker ligeledes ved at markere et felt i anmeldelsen.
 • Quality safety: Anmelderen skal erklære, hvorvidt fabrikanten og importøren bærer det fulde ansvar for kvaliteten af og sikkerheden ved produktet. Her skal man også markere et felt i anmeldelsen.
 • Production conformity: Anmelderen skal erklære, at produktionsprocessen overholder reglerne i EU’s Tobaksvaredirektiv (TPD). Det sker ved at markere et felt i anmeldelsen.
 • Coil composition: Her er det vigtigt at angive materialet i coilen. Også her er det vigtigt, at oplysninger stemmer overens med de øvrige informationer i anmeldelsen.

Har du problemer med at udfylde en anmeldelse, kan du læse mere om processen her: http://e-cigaretregler.dk/da/anmeld-produkter

Mangler du stadig information, kan Sikkerhedsstyrelsen kontaktes på mailadressen sik@sik.dk.

Overgangsbestemmelsen for e-cigaretprodukter er udløbet. Sikkerhedsstyrelsen vil snarest gennemføre tilsyn på e-cigaretområdet og tjekke, at produkter på markedet er anmeldt korrekt og overholder retningslinjerne i TPD.

Uddybning om muligheden for at undgå gebyr:
En anmelder kan være undtaget fra at betale gebyr for gebyrpligtige produkter, hvis der kan peges på et produkt, som er magen til, og hvor gebyret allerede er betalt.

Kriteriet for det er, at produkterne har samme sammensætning og udformning. Når Sikkerhedsstyrelsen vurderer, om et produkt har samme sammensætning og udformning, sker det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Afhængig af produkttype (kit, tank, patron, coil etc.) lægger vi vægt på en konkret og individuel vurdering af følgende specifikationer:

 • Nicotine concentration (når nikotinholdig væske er inkluderet i produktet)
 • Wattage
 • Wattage, upper range
 • Airflow adjustable
 • Coil composition
 • Coil resistance

Derudover kan emissionsrapporter også indgå i vurderingen. Læs mere om Sikkerhedsstyrelsens Administrationsvejledning for undtagelse fra gebyr, elektroniske cigaretter (hardware) her:

Administrationsvejledning.pdf

(13. marts 2018)