SIKKERHEDSSTYRELSENS KONTROL

Sikkerhedsstyrelsen vil kontrollere, om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin er anmeldt korrekt og lever op til de gældende regler på området. Kontrollen skal sikre, at der kun sælges anmeldte produkter og, at ikke-anmeldte produkter bliver fjernet fra markedet.

Der vil både blive udført dokumentkontrol og fysisk kontrolbesøg hos fabrikanter, importører og forhandler, der markedsfører e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. En del produkter vil også blive udtaget til test i eksterne laboratorier.

 

Sikkerhedsstyrelsen har krav på at få udleveret alle nødvendige oplysninger i forbindelse med kontrol.

Forbud mod markedsføring
I tilfælde hvor et produkt kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, kan Sikkerhedsstyrelsen kræve, at produktet enten bliver trukket tilbage fra markedet eller tilbagekaldt fra forbrugerne.

Hvis kontrollen viser, at et produkt ikke er anmeldt korrekt eller ikke lever op til de gældende regler om mærkning, kvalitet og sikkerhed, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde markedsføring af produktet. Det vil kunne straffes med bøde.

 

Kontrol fra andre myndigheder
Forbrugerombudsmanden vil kontrollere, at de generelle regler for markedsføring bliver overholdt. Desuden vil Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen kontrollere, at der ikke bliver brugt e-cigaretter i offentlige transportmidler, taxaer eller institutioner med børn og unge under 18 år.