Sikkerhed

Fabrikanter og importører skal sikre, at alle e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, som markedsføres, er af tilfredsstillende kvalitet, sammensætning og sikkerhed.  

Forbrugerne og deres omgangskreds skal være beskyttet mod at berøre den nikotinholdige væske. Væsken kan udgøre en akut forgiftningsrisiko, hvis den kommer i kontakt med huden, eller hvis man kommer til at drikke den. Det gælder især for børn.

Kravene skal også sikre, at e-cigaretprodukterne ikke giver uforholdsmæssigt høje doser af nikotin.

Krav til børne- og manipulationssikring
Du må kun sælge genopfyldelige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, der er udstyret med børne- og manipulationssikring. Genopfyldningsbeholderens åbningsmekanisme og adgangen til tanken på e-cigaretten skal være sikret for at forhindre børn i at komme i kontrakt med nikotinvæsken.

  Børne- og manipulationssikringen kan bl.a. fungere på følgende måde:

  • Det kræver to uafhængige bevægelser på samme tid at åbne beholderen eller tanken. Det kan eksempelvis være tryk-og-drej eller klem-og-drej.
  • Der skal bruges en så stor kraft til at åbne beholderen eller tanken, at det ikke er muligt for børn at åbne den.

  Krav til genopfyldnings-
  mekanisme af e-væske med nikotin

  Mekanismen til genopfyldning af e-væske med nikotin fra genopfyldningsbeholderen til tanken i e-cigaretten skal opfylde en af følgende betingelser:

  • Hvis du bruger et system, som har en strømnings-kontrolmekanisme, skal genopfyldningsbeholderen være udstyret med en forsvarligt fastgjort dyse på mindst 9 mm, der er smallere end eller let kan passe ind i reservoiret i e-cigaretten. Dysen skal have en strømnings-kontrolmekanisme, der ikke udsender mere end 20 dråber væske i minuttet.

  Krav til brugsanvisningen
  Brugsanvisningen til alle genopfyldelige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal indeholde passende instrukser om genopfyldning – herunder diagrammer.

  Hvis du bruger et system, som har en strømnings-kontrolmekanisme, skal brugsanvisningen angive længden på dysen eller bredden på åbningen til reservoiret, så forbrugerne selv kan bedømme, om e-cigaretten og genopfyldningsbeholderen passer sammen.

  Hvis du bruger et docking-system, skal brugsanvisningen angive, hvilke e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere systemet passer til.

  Læs mere i bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.