SÆRLIGT OM HARDWARE

I relation til hardware anvendes følgende definitioner:

Hardware: Elektronisk cigaret (batteri, tank/patron, brænder/coil inkl. væge, mundstykke), der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp jf. lov om elektroniske cigaretter.

Batteri: Enhed, der er en del af en elektronisk cigaret, beregnet til at forsyne den elektroniske cigaret med elektrisk energi under brug, med fast-monteret eller udskiftelig battericelle, uden tank, e-væske eller andre dele af elektroniske cigaretter.

MOD: Ved et MOD forstås e-cigarettens batteri, hvor brugeren kan have mulighed for at indstille forskellige parametre.

Kit: Ved et kit forstås en samlet enhed af enkeltdele, der tilsammen udgør én elektronisk cigaret: Et batteri, en tank/patron med eller uden e-væske med eller uden nikotin, en brænder/coil inkl. væge samt mundstykke.

1. Anmeldelse af hardware i EUCEG
Alle hardware-produkter skal anmeldes i EUCEG inden 7. juni 2017. Anmeldelserne skal sikre gennemskuelighed for forhandlere, importører, producenter samt forbrugere.

Anmeldelse af nye produkter
Sikkerhedsstyrelsen har fastlagt den praksis, at alle produkter skal anmeldes, også direkte sammenlignelige produkter. Dette skal sikre et højt sundhedsmæssigt beskyttelsesniveau, som fremgår af Tobaksdirektivet og lov om elektroniske cigaretter.

Ved anmeldelse tildeles et unikt ID i EUCEG (EC ID). Hvis enkeltdele af et kit ønskes markedsført særskilt, skal disse enkeltdele også anmeldes særskilt og tildeles et unikt EC ID.

Produkter kan markedsføres i en samlet emballage uden yderligere anmeldelse i EUCEG til Sikkerhedsstyrelsen. Dette er under forudsætning af:
•    De enkelte produkter fremgår entydigt af Listen over anmeldte produkter
•    De enkelte produkter kan identificeres entydigt uden at bryde emballagen
•    De enkelte produkter skal opfylde mærkningskravene
Produkterne kan være elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere som defineret i Lov om e-cigaretter §2 nr. 1) og 2).
 

  Ændring af allerede anmeldte produkter
  Hvis der foretages væsentlige ændringer i et allerede anmeldt produkt, skal der ske ny anmeldelse. Der skal ske ny anmeldelse, når en ændring af et allerede anmeldt produkt medfører en ændring af den sundhedsmæssige eksponering, som forbrugeren udsættes for. For hardware kan sådanne ændringer være:

  • Ændring i den elektroniske cigarets elektroniske konstruktion
  • Ændring i funktionsmåde: Hvordan den elektroniske cigaret betjenes
  • Ændring af ydeevne
  • Ændring af brænderens/coilens modstand/materiale
  • Ændring af vægens materiale
  • Ændring af strømforsyningens effekt
  • Ændring af strømforsyningens maksimale spænding
  • Ændring af tankens materiale
  •  

  2. Gebyr for hardware
  Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr for anmeldelse og opretholdelse af anmeldelse for alle produkter, der ønskes markedsført og anmeldt jf. ovenstående.
  Læs mere om gebyrer.

  Undtagelse for gebyr
  Visse produkter er undtaget for gebyr:

  1. Batterier og mundstykker.
  2. Produkter med samme sammensætning og udformning som et allerede eksisterende EC ID er undtaget for gebyr. Afgrænsning af ”samme sammensætning og udformning” sker på baggrund af et sundhedsmæssigt perspektiv. I forbindelse med anmeldelse af sådanne produkter peges på det allerede eksisterende EC ID, som der tidligere er betalt gebyr for.

   

   Det er muligt at pege på først betalende produkt i følgende situationer:

   • Når produkter har forskellige materialer, farver, former og emballage, uden at funktionen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv bliver ændret.
   • Når produkter har forskellig dekoration af tanke, forskellige materialer på mundstykkerne og forskellige overflader på et låg, eller andre kosmetiske ændringer, der ikke kan påvirke funktionen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.
   • Når et produkt har samme sammensætning og udformning som et produkt, der indgår i et allerede anmeldt kit.
   • Når et produkt, som går under betegnelsen ”private label” har samme sammensætning og udformning som et allerede anmeldt produkt.

   3. Krav til hardware
   Hardware-produkter skal blandt andet opfylde følgende krav:

   Mærkning
   Mærkning og sundhedsadvarsel skal findes på hardware-produkter med undtagelse af mundstykker og batterier. Ved enkeltpakning forstås emballagen tættest på hardwaren. Læs mere om krav til mærkning.

   Tankstørrelse
   Tanke og Patroner må højest have et volumen på 2 ml eller være beregnet til et væskevolumen på højest 2 ml.

   Squonk MODS
   Squonk MODS er monteret med en beholder til e-væske, hvorfra e-cigaretten forsynes med e-væske via et rør eller en slange. Beholderen er fx udført af blødt plast og brugeren pumper/trykker e-væsken op til coilen. Beholderen på et Squonk MOD er en del af e-cigaretten, og den skal overholde de samme krav som en tank. Den må dermed højest have et volumen på 2 ml.

   Børnesikring
   Hardwareprodukter skal være forsynet med børnesikring. Adgangen til tanken eller patronen på e-cigaretten skal være sikret for at forhindre børn i at komme i kontakt med nikotinvæsken.
   Læs mere om krav til sikkerhed.

   4. Oversigt over regler for e-cigaretter
   Her kan du se en skematisk oversigt over anmelde-, gebyr- og mærkningsregler for e-cigaretter.