KVALITET OG SAMMENSÆTNING

KVALITET OG SAMMENSÆTNING

Fabrikanter og importører af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal sikre, at produkterne lever op til krav om kvalitet, sammensætning og sikkerhed.

Krav til nikotinholdig væske
Du må kun markedsføre nikotinholdig væske i særlige genopfyldningsbeholdere, i elektroniske engangscigaretter eller i patroner til engangsbrug. Genopfyldningsbeholdere må højest have et volumen på 10 ml, mens patroner og tanke højest må have et volumen på 2 ml. Selve nikotinindholdet i væsken må maksimalt være på 20 mg/ml.

Krav til ingredienser
Du må kun anvende ingredienser med høj renhed til fremstilling af nikotinholdig væske.Bortset fra nikotinen må de øvrige ingredienser ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed. Hverken i opvarmet eller uopvarmet form.

Den nikotinholdige væske må ikke indeholde vitaminer eller andre tilsætningsstoffer, der giver det indtryk, at e-cigaretten eller genopfyldningsbeholderen har en sundhedsmæssig fordel eller udgør en begrænset sundhedsrisiko. Læs mere i bekendtgørelsen.

Krav til sikkerhed
E-cigaretter med nikotin skal levere nikotindoser i konstante mængder ved anvendelse. De skal være børne- og manipulationssikret samt sikret mod beskadigelse og væskeudsivning. Læs mere i bekendtgørelsen.

Krav til e-væsker uden nikotin i kemikalielovgivningen
E-væsker med nikotin, men også delvist e-væsker uden nikotin, er omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets regler. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at e-væsker uden nikotin også vil være omfattet af EU's generelle kemikalielovgivning.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilke krav i kemikalielovgivningen, der knytter sig til markedsføringen af dine produkter. Aromablandinger til e-cigaretter uden nikotin skal som udgangspunkt overholde REACH og CLP-forordningerne samt produktsikkerhedsloven på linje med andre kemikalier.

Læs mere i Miljøstyrelsens faktaark om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere her