KRAV TIL DIG

1. Sælg kun lovlige produkter
Som forhandler af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin bør du sikre, at alle produkter følger de gældende regler.

Det indebærer, at produkterne er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen og lever op til en række krav om mærkning, sikkerhed og indholdsstoffer. Hvis produkterne ikke er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, er de ikke lovlige at sælge.

Du kan se en liste over anmeldte produkter her.

2. Registrér fjernsalg på tværs af grænser
Hvis du vil sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin på tværs af grænser, skal du registreres hos Sikkerhedsstyrelsen først.

 

Du må først begynde salget, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted. Læs mere her

3. Få styr på aldersgrænsen
Du må ikke sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin til personer under 18 år. Det gælder både ved salg i Danmark og fjernsalg på tværs af grænser.

Er du i tvivl om kundens alder, skal du tjekke billede-ID (fx pas eller kørekort). Ved fjernsalg har du pligt til at udarbejde et alderskontrolsystem.

Har du spørgsmål om aldersgrænse og alderskontrolsystem - kontakt Sundheds- og Ældreministeriet.

4. Husk ingen reklame for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere
Du må ikke reklamere for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin overfor offentligheden. Læs mere i bekendtgørelsen eller kontakt Forbrugerombudsmanden ved spørgsmål.

5. Krav til nikotinholdig væske
Du må kun markedsføre nikotinholdig væske i særlige genopfyldningsbeholdere, i elektroniske engangscigaretter eller i patroner til engangsbrug. Genopfyldningsbeholdere må højest have et volumen på 10 ml, mens patroner og tanke højest må have et volumen på 2 ml. Selve nikotinindholdet i væsken må maksimalt være på 20 mg/ml.