KRAV TIL DIG

1. Anmeld produkter hos Sikkerhedsstyrelsen
Som fabrikant eller importør af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin er det dit ansvar, at produkterne er korrekt anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen.

Du skal anmelde alle genopfyldningsbeholdere med nikotin og alle typer af e-cigaretter, som kan indeholde væske med nikotin. Både e-cigaretter til engangsbrug og e-cigaretter, som kan påfyldes nikotinholdig væske.

2. Betal gebyr for anmeldelsen
Du skal betale et gebyr for anmeldelse af hvert produkt og et årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelsen. Gebyret udgør 36.900 kr. for anmeldelse af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin og 14.700 kr. for årlig opretholdelse af anmeldelsen. Læs mere i bekendtgørelse 599 her.

3. Overhold regler om kvalitet, sammensætning og sikkerhed
Du skal sikre, at alle produkter lever op til krav om kvalitet, sammensætning og sikkerhed. Læs mere i bekendtgørelse 499 her.

4. Husk mærkning og advarsler
Du skal mærke alle produkter med en korrekt sundhedsadvarsel, indholdsliste, brugsanvisning m.v. Læs mere i bekendtgørelse 499 her.

5. Udfyld den årlige indberetning
Du skal hvert år indberette oplysninger for det foregående år om salgsvolumen, forbrugergruppers præferencer, salgskanaler og eventuelle markedsundersøgelser til Sikkerhedsstyrelsen. Det er dit ansvar, at indberetningen er korrekt og at eventuelle ændringer bliver rettet.

 

6. Undersøg sundhedsskadelige virkninger
Du skal oprette et system til at indsamle oplysninger om formodede sundhedsskadelige virkninger ved produkterne. Systemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter – enten digitalt eller på papir.

7. Husk ingen reklame for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere
Du må ikke reklamere for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin overfor offentligheden. Læs mere i bekendtgørelse 499 her eller kontakt Forbrugerombudsmanden ved spørgsmål.