Husk den årlige indberetning

ANNUAL REPORTING

Senest den 1. april hvert år, skal der foretages årlig indberetning via EU-CEG. 
Du skal være opmærksom på, at data for indeværende år skal indberettes som et supplement til eventuelt tidligere indberettede data. Du skal sørge for, at data indberettet i tidligere år forbliver synlige.

Fabrikanter og importører af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal hvert år indberette oplysninger om det foregående år om salgsvolumen, salgskanaler, eventuelle resumeer af markedsundersøgelser og forbrugerpræferencer til Sikkerhedsstyrelsen.

Oplysningerne indhentes for at følge markeds-
udviklingen af e-cigaretter og genopfyldnings-
beholdere med nikotin, blandt andet for at vurdere, om brugen af disse produkter fører til nikotin-
afhængighed eller tobaksforbrug blandt unge og ikke-rygere.

Indberetning omhandler salg til det danske marked af elektroniske cigaretter samt genopfyldningsbeholdere med nikotin. Oplysninger skal indberettes via EU-CEG og skal foretages på det specifikke produkt ID og eventuelt sub brand. Der må gerne leveres en samlet rapport der indeholder oplysninger for flere af produkterne. Denne rapport skal uploades på hvert af de respektive produkt-ID i EU-CEG. Der skal indberettes for perioden 1. januar til 31. december.
 

           Krav til den årlige indberetning: 

  • Oplysninger om salgsvolumen. Disse skal være udførlige og opdelt efter handelsnavn (produktmærke) og produkttype.
  • Oplysninger om salgskanaler. Disse skal redegøre for hvilke forhandlere der sælger importørens eller fabrikantens produkter.
  • Evt. resumé af markedsundersøgelse. Dette skal være på engelsk eller der skal foreligge en engelsk oversættelse heraf. Resuméet af markedsundersøgelsen er kun relevant, hvis der er foretaget en markedsundersøgelse, ellers stilles der ikke krav om at dette indberettes.
  • Undersøgelse af forbrugernes præferencer. Denne skal indeholde oplysninger om unges, ikkerygeres og de nuværende primære forbrugergruppers præferencer. Der er ikke noget formkrav til, hvordan denne undersøgelse udføres.

           Læs mere i bekendtgørelsen her