Her kan du få mere info

Her kan du få mere info

Tobaksvaredirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter m.v. - link til direktivet

Lov om elektroniske cigaretter m.v. Vedtaget d. 10. maj 2016 - link til retsinformation

Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.’ - link til retsinformation

Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem, reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. - link til retsinformation

Sundhedsstyrelsen – ved spørgsmål om sundhed og risiko ved e-cigaretter og e-væsker link til Sundhedsstyrelsen

Forbrugerombudsmanden – ved spørgsmål om reklame og markedsføring af e-cigaretter link til Forbrugerombudsmanden 

Arbejdstilsynet – ved spørgsmål om hvor der må og ikke må bruges e-cigaretter link til Arbejdstilsynet