HARDWARE TIL E-CIGARETTER SKAL ANMELDES SENEST 7. JUNI 2017

HARDWARE FOR ELECTRONIC CIGARETTES SHALL BE REGISTERED NO LATER THAN 7 JUNE 2017

For at elektroniske cigaretter, som kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp, kan sælges på det danske marked efter 7. juni 2017 kræves at:

  1. Produktet er anmeldt i EUCEG
  2. Gebyret er betalt
  3. Anmelder har modtaget en bekræftelse fra Sikkerhedsstyrelsen på, at anmeldelsen er færdigbehandlet
  4. Produktet kan ses på listen over anmeldte produkter

Virksomheder, der sælger elektroniske cigaretter, som kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp, skal senest 7. juni 2017 anmelde deres produkter til Sikkerhedsstyrelsen.

Sagsbehandlingen af anmeldelsen begynder ikke, før der er betalt for anmeldelsen. Alle produkter er omfattet af anmeldepligten. Mundstykker og batterier er undtaget for gebyr. Batterier er i denne sammenhæng e-cigarettens strømkilde.

Læs mere under
Særligt om hardwareAnmeld produkter 
og Gebyrer