Gebyrer

Sikkerhedsstyrelsens omkostninger til markedsovervågning og sagsbehandling af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin bliver dækket af gebyrer. Gebyrerne skal betales af fabrikanter og importører, der ønsker at markedsføre en e-cigaret eller en genopfyldningsbeholder med nikotin i Danmark.

Gebyret udgør 36.900 kr. for anmeldelse af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, og 14.700 kr. for årlig opretholdelse af anmeldelsen.

Når du har oprettet anmeldelsen i Central Entry Gate, vil Sikkerhedsstyrelsen vurdere, om du skal betale gebyr for anmeldelsen. Hvis anmeldelsen udløser et gebyr, modtager du en anmodning om betaling. Anmeldelsesgebyret skal indbetales til Sikkerhedsstyrelsen, før anmeldelsen kan betragtes som modtaget.

Du må først markedsføre e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fra det tidspunkt, hvor der er modtaget bekræftelse for korrekt anmeldelse.

Gebyret for opretholdelse forfalder til betaling hvert år på den dato, hvor der oprindeligt er udstedt bekræftelse for korrekt anmeldelse.

Hvilke produkter skal der betales gebyrer for?
Gebyrpligten gælder som udgangspunkt for alle typer af e-cigaretter, som kan anvendes til væske med nikotin, samt genopfyldningsbeholdere med nikotin. 

 

Ved e-cigaret med nikotin forstås et produkt, der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp gennem et mundstykke, eller dele af et sådant produkt, herunder en patron, en genopfyldelig tank og en anordning uden patron eller genopfyldelig tank.

E-cigaret-løsdele (med undtagelse af batterier og mundstykker), der anmeldes enkeltvist er derfor gebyrpligtige hver for sig. Hvis alle e-cigarettens enkeltdele udgør og anmeldes som et samlet produkt,  skal du betale ét gebyr for det samlede produkt.

Du skal foretage en ny anmeldelse og betale nyt anmeldelsesgebyr for enhver væsentlig ændring af allerede anmeldte e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med nikotin. Ved vurderingen af, om der foreligger en væsentlig ændring, lægges der vægt på, om der er sket en ændring af mængden (f.eks. nikotinkoncentrationen) eller sammensætningen af væskerne (f.eks. ændring af indholdsstofferne).

Det betyder for eksempel, at en væske med 2 mg/ml nikotin og en med 4 mg/ml nikotin udløser to gebyrer. Og at to væsker med 2 mg/ml nikotin – og henholdsvis æble og pæresmag udløser to gebyrer.

Væsentlige ændringer omfatter også ændringer i e-cigarettens elektroniske konstruktion og funktion mv.

Du skal ikke betale gebyr for batterier og mundstykker. Der skal heller ikke betales gebyr, hvis der allerede er betalt anmeldelsesgebyr eller opretholdelsesgebyr for produktet af

en anden fabrikant eller importør. Den sidste undtagelse gælder kun i de perioder, hvor den anden fabrikant eller importør betaler gebyret.

Hvor længe skal der betales gebyr for opretholdelse af anmeldelse?
Du skal betale det årlige gebyr for opretholdelse af anmeldelsen af et produkt, så længe produktet er anmeldt i EU-systemet.

Det er derfor vigtigt, at du afmelder produktet i EU-systemet inden udløbet af en opretholdelsesperiode, hvis du ikke længere ønsker at markedsføre produktet.

Sikkerhedsstyrelsen vil inden udløbet af en opretholdelsesperiode gøre dig opmærksom på, at der skal betales opretholdelsesgebyr, såfremt produktet fortsat står som anmeldt i EU-systemet.

Hvad skal gebyrerne dække?
Gebyrerne skal dække omkostningerne til Sikkerhedsstyrelsens administration af anmeldelsesordningen og den markedskontrol, som styrelsen skal føre, herunder omkostninger til test af produkter på eksterne laboratorier.

Hvordan indbetales gebyrerne?
Anmeldelsesgebyret betales til Sikkerhedsstyrelsen på shop.sik.dk. Alternativt kan der rekvireres en faktura.
Det er pt ikke muligt at betale opretholdelsesgebyret via web-shoppen og der henvises til anden betalingsmåde.