Fjernsalg over grænser

Alle forhandlere, der vil sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin på tværs af landegrænser (fx ved webhandel), skal lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen.

Det gælder både, hvis du er forhandler i Danmark og vil sælge til et andet EU/EØS land og hvis du er forhandler i et andet EU/EØS land og vil sælge til Danmark. Her skal du lade dig registere i det EU/EØS land, som forbrugeren befinder sig i.

Hvis du kun ønsker at sælge produktet indenfor Danmarks grænser, er der ikke tale om et fjernsalg. Her skal produktet være anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, men du skal ikke registreres som forhandler.

Sådan gør du 
Registreringen til Sikkerhedsstyrelsen skal ske via en officiel blanket. Du finder blanketten på Erhvervsportalen eller Business in Denmark / ”Kvikskranken”.

Link til Erhvervsportalen

Link til Business in Denmark / "Kvikskranken"

 

 

 

Her skal du udfylde oplysninger om:

  • Navn, adresse m.v. på virksomheden
  • Dato for hvornår detailsalgsstedet begynder at drive fjernsalg på tværs af grænser
  • Adressen på webstedet eller webstederne
  • Evt. øvrige relevante oplysninger omkring webstedet

Hvis der kommer ændringer i oplysningerne, skal det straks meddeles til Sikkerhedsstyrelsen.

Markedsføringen må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.

Se opdaterede lister her
Sikkerhedsstyrelsen offentliggør og opdaterer løbende en liste over registrerede detailforhandlere på

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside sik.dk samt på e-cigaretregler.dk.

Liste over fjernsalg ind i Danmark.csv

Liste over fjernsalg ud af Danmark.csv

Detailsalgssted udenfor EU
Hvis detailsalgsstedet er etableret udenfor EU, skal du lade dig registrere hos de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor forbrugerne befinder sig. De kompetente myndigheder er oftest et Sundhedsministerium eller lignende. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke hjælpe med udpegning af registreringssider fra udenlandske kompetente myndigheder.

Årsagen til registreringen er, at visse EU-lande forbyder fjernsalg på tværs af grænser af tobaksvarer, elektroniske cigaretter m.v. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg på tværs af grænser, må ikke levere varer til forbrugere i de medlemsstater, hvor et sådant salg er forbudt.