ÅRLIG INDBERETNING

ÅRLIG INDBERETNING

Senest den 1. april hvert år, skal der foretages årlig indberetning via EU-CEG. 

Fabrikanter og importører af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal hvert år indberette oplysninger om det foregående år om salgsvolumen, salgskanaler, eventuelle resumeer af markedsundersøgelser og undersøgelser om forbrugerpræferencer til Sikkerhedsstyrelsen.

Oplysningerne indhentes for at følge markedsudviklingen af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, blandt andet for at vurdere, om brugen af disse produkter fører til nikotinafhængighed eller tobaksforbrug blandt unge og ikke-rygere.

Oplysningerne skal indberettes via EU-CEG af fabrikanten eller importøren, der har indgivet anmeldelse i EU-CEG. Indberetning omhandler salg til det danske marked af elektroniske cigaretter samt genopfyldningsbeholdere med nikotin. Der skal indberettes på det specifikke produkt ID og eventuelt sub brand. Der må gerne leveres en samlet rapport der indeholder oplysninger for flere af produkterne. Denne rapport skal uploades på hver af de respektive produkt ID i EU-CEG. Der skal indberettes for perioden 1. januar til 31. december.

         Krav til den årlige indberetning: 

  • Oplysninger om salgsvolumen. Disse skal være udførlige og opdelt efter handelsnavn (produktmærke) og produkttype.
  • Oplysninger om salgskanaler. Disse skal redegøre for hvilke forhandlere der sælger importørens eller fabrikantens produkter.
  • Evt. Resumé af markedsundersøgelse. Dette skal være på engelsk eller der skal foreligge en engelsk oversættelse heraf. Resuméet af markedsundersøgelsen er kun relevant, hvis der er foretaget en markedsundersøgelse, ellers stilles der ikke krav om, at dette indberettes.
  • Undersøgelse af forbrugernes præferencer. Denne skal indeholde oplysninger om unges, ikkerygeres og de nuværende primære forbrugergruppers præferencer. Der er ikke noget formkrav til, hvordan undersøgelsen udføres.

         Læs mere i bekendtgørelsen her