ÅRLIG INDBERETNING

ÅRLIG INDBERETNING

Fabrikanter og importører af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal hvert år indberette oplysninger for det foregående år om salgsvolumen, forbrugergruppers præferencer, salgskanaler og eventuelle resumeer af markedsundersøgelser til Sikkerhedsstyrelsen.

Oplysningerne indhentes for at følge markedsudviklingen af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin og for bl.a. at vurdere, om brugen af disse produkter fører til nikotinafhængighed eller tobaksforbrug blandt unge og ikke-rygere.

Krav til årlig indberetning
Det er et krav, at oplysningerne indberettes digitalt via Central Entry Gate senest d. 1. april hvert år.

Oplysninger om salgsvolumen skal være udførlige og opdelt efter handelsnavn og produkttype. Oplysninger om forskellige forbrugergruppers præferencer skal indeholde oplysninger om unges, ikke-rygeres og nuværende primære forbrugergruppers præferencer.

Resuméer af eventuelle markedsanalyser skal foreligge på engelsk eller være oversat til engelsk.