ÅRLIG INDBERETNING

ÅRLIG INDBERETNING

Senest den 1. april hvert år, skal der foretages årlig indberetning via EU-CEG. 

Fabrikanter og importører af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal hvert år indberette oplysninger om det foregående år om salgsvolumen, salgskanaler, eventuelle resumeer af markedsundersøgelser og forbrugerpræferencer til Sikkerhedsstyrelsen.

Oplysningerne indhentes for at følge markeds-
udviklingen af e-cigaretter og genopfyldnings-
beholdere med nikotin, blandt andet for at vurdere, om brugen af disse produkter fører til nikotin-
afhængighed eller tobaksforbrug blandt unge og ikke-rygere.

Krav til den årlige indberetning: 

  • Oplysninger om salgsvolumen. Disse skal
    være udførlige og opdelt efter handelsnavn
    (produktmærke) og produkttype.
  • Oplysninger om salgskanaler. Disse skal redegøre for hvilke forhandlere der sælger importørens eller fabrikantens produkter.
  • Evt. Resumé af markedsundersøgelse. Dette skal være på engelsk eller der skal foreligge en engelsk oversættelse heraf. Resuméet af markedsundersøgelsen er kun relevant hvis der er foretaget en markedsundersøgelse, ellers stilles der ikke krav om at dette indberettes.
  • Undersøgelse af forbrugernes præferencer. Denne skal indeholde oplysninger om unges, ikkerygeres og de nuværende primære forbrugergruppers præferencer. Der er ikke noget formkrav til, hvordan denne undersøgelse udføres.

Disse oplysninger skal indberettes via EU-CEG af fabrikanten eller importøren, der har indgivet anmeldelse i EU-CEG.

Læs mere i bekendtgørelsen her