Anmeld væsentlige ændringer

For genopfyldningsbeholdere sker vurderingen af væsentlige ændringer for følgende parametre fra EU-CEG:
• Liquid Volume Capacity    
• Ingredients
• Nicotine Concentration  
• Recipe Quantity 
    
Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig ændring, når ovennævnte specifikationer ændres i en anmeldelse af et produkt, der i forvejen er på listen, og de to anmeldelser dermed ikke er identiske. 

Sådan kontrollerer vi væsentlige ændringer
Sikkerhedsstyrelsen har fokus på væsentlige ændringer af allerede anmeldte produkter i sagsbehandlingen og udvælger anmeldelser til særlig kontrol ud fra en risikobaseret tilgang. Kontrollen omfatter også en vurdering af, om produktet (fortsat) skal være undtaget fra gebyr.