ANMELD PRODUKTER

E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin må kun markedsføres i Danmark, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Som fabrikant eller importør skal du indgive anmeldelsen digitalt via det fælles EU-system, Central Entry Gate, senest seks måneder før markedsføring.

Du må først markedsføre e-cigaretprodukterne fra det tidspunkt, hvor der er modtaget bekræftelse for korrekt anmeldelse.

Ansøg om et indberetter ID
For at få adgang til det fælles EU-system, skal du først have tildelt et såkaldt indberetter ID.

EU Kommissionens hjemmeside kan du finde en vejledning i, hvordan du ansøger om et indberetter ID (Submitter-ID). Du skal bruge indberetter ID’et til at få adgang til det fælles EU-system (Central Entry Gate).

Som fabrikant eller importør kan du indberette på to forskellige måder – enten som "System – to- system" eller via "Standalone Client". Du skal vælge én af de to muligheder i feltet "Intended submission tool".

System – to – System” betyder, at du opbygger et system, så dit eget produktionssystem eller lignende kan aflevere data til indberetningen direkte til EU-CEG systemet.

Det er ret krævende at sætte op, og du kan derfor få flere informationer ved at kontakte Kommissionens hjælpefunktion på mail-adressen: SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu

“Standalone Client” betyder, at du ønsker at anvende et computer-program til indberetningen. 

Programmet vil kunne fungere på flere computer-platforme og har ekstra funktioner, så du kan gemme og genbruge informationer m.v. Hvis du vælger den løsning, skal du også angive dit ECAS brugernavn. Brugernavnet oprettes på siden her.

Anmeldelse hos Sikkerhedsstyrelsen
Når du har oprettet anmeldelsen i Central Entry Gate, vil Sikkerhedsstyrelsen vurdere, om du skal betale gebyr for anmeldelsen. Hvis anmeldelsen udløser et gebyr, modtager du en anmodning om betaling.

Gebyret skal indbetales til Sikkerhedsstyrelsen, før anmeldelsen kan betragtes som modtaget. Som udgangspunkt skal du betale gebyr for anmeldelse af alle e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin.

Når gebyret er betalt, vil Sikkerhedsstyrelsen gennemgå anmeldelsens indhold og kontrollere, om alle oplysninger er udfyldt korrekt.

Er der fejl eller mangler i anmeldelsen, vil du modtage en anmodning om yderligere oplysninger.

Ellers sender Sikkerhedsstyrelsen et brev med besked om, at anmeldelsen er færdigbehandlet og produktet kan markedsføres lovligt i Danmark.

Her kan du finde en liste over alle anmeldte produkter. Bemærk, at listen er under opbygning.

I nogle tilfælde vil Sikkerhedsstyrelsen sende et afslag på anmeldelsen med besked om, at det anmeldte produkt ikke kan markedsføres i Danmark. 

Husk at anmelde ændringer i produkter
Sker der en væsentlig ændring i et allerede anmeldt produkt, skal du lave en ny anmeldelse.

Ved vurdering af, om der er tale om en væsentlig ændring, lægges der især vægt på, om der er sket en ændring af mængderne og sammensætningen af væskerne eller en ændring i e-cigarettens elektroniske konstruktion og funktion m.v.

Mindre ændringer kan du opdatere på eksisterende produkter i systemet.

Markedsføring i samlet emballage
Produkter kan markedsføres i en samlet emballage uden yderligere anmeldelse i EUCEG til Sikkerhedsstyrelsen. Dette er under forudsætning af:
•    De enkelte produkter fremgår entydigt af Listen over anmeldte produkter.
•    De enkelte produkter kan identificeres entydigt uden at bryde emballagen. Ved markedsføring i webshop kan der fx skrives: ”Sampak produkt: navn på de enkelte produkter i emballagen, som er anmeldt i EUCEG”.
•    De enkelte produkter skal opfylde mærkningskravene.
Produkterne kan være elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere som defineret i Lov om e-cigaretter §2 nr. 1) og 2).