Ændring ved mærkning af e-cigaretter og tobak

Sikkerhedsstyrelsen har ændret kravene omkring mærkning af e-cigaretter og tobaksvarer.

For e-cigaretter har Sikkerhedsstyrelsen hidtil vurderet reglerne sådan, at det var et krav, at sundhedsadvarsler skulle fremgå både af emballagen og af genopfyldningsbeholderen. EU-Kommissionen har kigget på sagen og vurderet, at der fremadrettet skal vurderes anderledes.  Fremover er det kun den ydre emballage til genopfyldningsbeholdere eller e-cigaretter som kan anvendes med nikotinholdig væske, der skal være mærket med sundhedsadvarsler.

Der ændres også på et krav om placering af EC-ID-nummeret. Der er ikke længere et krav om, at nummeret skal fremgå af selve produktet. Denne ændring sker efter dialog med branchen, Sundhedsministeriet og andre EU-lande.

For tobaksvarer er der også en ændring. TP-ID-nummeret skal ikke længere fremgå fysisk af tobaksvarerne. Denne ændring sker ligeledes efter dialog med interessenter og andre EU-lande.

(5. juli 2017)